Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2008
Jozef Práznovský

     Betlehémy                Materiál: hlina
     Rozmer: 45x40x30 cm
        Materiál: vápenec
    Rozmer: 35x15x17 cm
    


   Materiál:
 
hlina, vápenec,
kameň, slama
   Rozmer: 45x32x20 cm
      Materiál: kreslený vápenec
   Rozmer: 50x20x30 cm
     


    Materiál:
 
hlina, modurit, slama
    Rozmer: 20x20x17 cm
     


    Materiál:
 
hlina, 
modurit
    Rozmer: 48x32x18 cm
    


     Materiál:
 
kokosový orech,
modurit
     Rozmer: 12x20 cm
       Materiál: drevo
    Rozmer: 60x29x30 cm
    


   Materiál:
 
kokosový orech, 
modurit
   Rozmer: 11x9x14 cm
  


   Materiál:
 
tekvička, 
modurit
   Rozmer: 12x12 cm
   


    Materiál:
 
struk, 
git 
    Rozmer: 9x13 cm
    


    Materiál:
 
mušľa, 
modurit
    Rozmer: 10x12 cm
  


    Materiál:
 
kokosový orech,
modurit
    Rozmer: 10x8x18 cm
   


    Materiál:
 
hlina,
modurit
    Rozmer: 14x10x14 cm
     


   Materiál:
 
kokosový orech,
modurit
   Rozmer: 10x8x14 cm
   


    Materiál:
 
vlašský orech,
modurit
    Rozmer: 50x42x71 mm
   


   Materiál:
 
kokosový orech,
modurit
   Rozmer: 13x12x13 cm
     


    Materiál:
 
granátové
jabĺčko,modurit
    Rozmer: 90x43x72 mm
   


   Materiál:
 
vlašský orech,
modurit
   Rozmer: 45x25x60 mm
    


     Materiál:
 
lieskový orech,
modurit
     Rozmer: 15x20x25 mm
   


    Materiál:
 
lieskový orech,
modurit
    Rozmer: 20x20x23 mm
    
         

SKUTOČNÁ FAREBNOSŤ UMELECKÝCH DIEL,
NEMUSÍ ODPOVEDAŤ ZOBRAZENIU NA VAŠOM MONITORE.

Na týchto stránkach sú použité elektronické kópie originálov vystaveného autora.
Optimálne rozlíšenue je 800 x 600, veľkosť písma textu: stredné

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy