Slovak German

Info  

Zeichnung  

Malerei  

Graphik  

Collage  

Kombinierte  
Technik
  

Plastik  

Weihnachtskrippen  

Einladungskarte  

Foto von   Bilderausstellung  

Media  

© 2024
Jozef Práznovský

   E I N L A D U N G S K A R T E

Jozef Práznovský

 

Srdečne pozýva Vás a Vašich priateľov

na 61.ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby

KRAJSKÉ KOLO

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024

 

Výstava bude sprístupnená 
od 31.05.2024 do 30.06.2024 
Pondelok až piatok:
od 8:00 do 16:00 hod
Sobota:
od 8:00 do 12:00 hod 

Vernisáž výstavy bude 31.05.2024 o 17:00 hod


v priestoroch Galéria Čadca (v budove Mestského úradu)

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

  


 
 

 FOTO  GALERIE  VON   BILDERAUSSTELLUNG

 

 Info  Zeichnung • Malerei Graphick • Collage • Kombinierte Technik Plastik Weihnachtskrippen