Slovak German

O mne    

Kresba    

Maľba    

Grafika    

Koláže    

Kombinovaná    
technika
    

Plastika    

Betlehémy    

Pozvánka    

Foto z výstav    

Média    

© 2008
Jozef Práznovský

    Kombinovaná technika         

Ani ma nehne
Ani ma nehne

   Technika: olej
   Rozmer: 33x33 cm
   Cena: dohodou

Tiež sa rád hrám
Tiež sa rád hrám

   Technika: olej
   Rozmer: 33x23 cm
   Cena: dohodou

Na pokraji rozumu
Na pokraji rozumu

   Technika: olej
   Rozmer: 33x33 cm
   Cena: dohodou

Kliny
Klinové znaky

   Technika: olej
   Rozmer: 44x30 cm
   Cena: dohodou

Bezočivosť
Bezočivosť

   Technika: olej
   Rozmer: 50x40 cm
   Cena: dohodou

Hudba prekonala stáročie
Hudba prekonala stáročie

   Technika: olej
   Rozmer: 30x34 cm
   Cena: dohodou
 
         

SKUTOČNÁ FAREBNOSŤ UMELECKÝCH DIEL,
NEMUSÍ ODPOVEDAŤ ZOBRAZENIU NA VAŠOM MONITORE.

Na týchto stránkach sú použité elektronické kópie originálov vystaveného autora.
Optimálne rozlíšenue je 800 x 600, veľkosť písma textu: stredné

O mne  Kresba • Maľba Grafika • Koláže • Kombinovaná technika Plastika Betlehémy